schelpen aanbrengen

Aanbrengen van Hydraschelp®

Voor het aanbrengen van de isolerende en vochtwerende laag schelpen wordt de kruipruimte geïnspecteerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met een eventueel (tijdelijk hoger) grondwaterpeil in de kruipruimte.

Bij een hoge grondwaterstand kunnen we een afwateringssysteem aanleggen. Dit doen we voordat de schelpen worden aangebracht.

De schelpen worden met behulp van onze speciale schelpen vrachtwagens geleverd.
Met lage druk worden de schelpen in de kruipruimte geblazen. We gaan in de kruipruimte en beginnen in het verste punt. We nemen hiervoor de slang, die gekoppeld is aan de schelpentrailer, mee. We werken dan van achteren naar voren waarbij we geleidelijk de mooie schelpenlaag van ca. 25 cm boven het waterpeil aanbrengen. U ondervindt zelf helemaal geen overlast. Het openen van de voordeur en kruipruimte luik volstaat.


Nog wat feiten

  • Woont u in een smalle straat met krappe bochten?
    Onze trailers hebben 4 gestuurde assen! Hiermee komen we ook bij u wanneer u in een smalle straat woont.
  • Lukt het niet om dichtbij uw woning te kunnen staan? Geen probleem! Wij hebben een slang van wel 60 meter. Hiermee komen we vast en zeker ook wel in uw kruipruimte om de isolerende en vochtwerende schelpenlaag aan te kunnen brengen.
  • Bent u bang dat u een hele dag vrij moet houden voor het laten isoleren van uw woning?
    Niet met Hydraschelp®! Binnen gemiddeld anderhalf uur zijn we klaar met het aanbrengen van de schelpenlaag. Daarna ruimen we alles op en voelt u alleen dat we langs zijn geweest. Het luik zit weer dicht, uw voeten zijn warm en de woning wordt minder vochtig!